Prosíme účastníky o seznámení s propozicemi a pravidly závodu a žádáme o jejich dodržování. Děkujeme.

 • Termín konání: sobota 23. března 2024
 • Místo konání: Brno, městský park Lužánky, SVČ Lužánky, Lidická 50, Brno – střed  MAPA GOOGLE

TRAŤ

 • Tratě vedou po asfaltových a hlinito-štěrkovitých cestách parku bez možnosti použít tretry.
 • Tento rok budeme startovat opačným směrem, tedy poběží se po směru hodinových ručiček.
 • Kompletní popis trasy najdete zde.


ČASOVÝ PROGRAM

8:45začátek prezentace (výdej stratovních čísel)
10:00 přípravka mladší2015 – 2017150 mcílová rovinka
10:20 přípravka starší2013 – 2014450 m     1 okruh
10:40 mladší žactvo2011 – 2012750 m1 okruh
11:00 starší žactvo2009 – 20101350 m1 okruh
11:30 dorost
 junioři/juniorky
2007 – 2008 
2005 – 2006
2700 m   
2700 m
2 okruhy   
2 okruhy
12:00 ženy2004 a st.6750 m5 okruhů
13:00 muži2004 a st.8100 m6 okruhů

Pro danou kategorii bude prezentace ukončena 20 minut před startem.


STARTOVNÉ  

 • MUŽI A ŽENY
  do 31.12. 2023 290 Kč
  do 31.01. 2024 390 Kč
  do 29.02. 2024 490 Kč
  do 15.03. 2024 590 Kč
  v den závodu 690 Kč
 • JUNIOŘI/KY, DOROST 100 Kč
 • ŽACTVO 80 Kč
 • PŘÍPRAVKA 50 Kč
 • Číslo účtu: 2101474861/2010 
  IBAN: CZ95 2010 0000 0021 0147 4861
  BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
 • Startovné zahrnuje:
  Startovní číslo
  Měřící čip – jednorázový
  Startovní tašku s dárky od partnerů akce
  Zdravotnický dozor
 • 30 Kč ze startovného putuje na konto boje proti rakovině – na Centrum prevence MOÚ v Brně.


PŘIHLÁŠKY 

 • Registrace závodníků probíhá elektronicky přes online registrační formulář.
 • Každý účastník je povinen zadat platný email, na který mu budou zaslány pokyny pro platbu.
 • Platbu je třeba provést pod zaslaným variabilním symbolem na účet nejpozději do 5 dnů.
 • Posledním dnem online registrace je 15. březen 2024.

MĚŘENÍ ČASŮ

 • Měření probíhá čipovou technologií, u všech kategorií.
 • Čipy jsou připevněny na zadní straně startovního čísla.
 • Účastník musí mít po celou dobu závodu připevněno startovní číslo na hrudi.
 • Bez čipu nebude výkon změřen.
 • Reálný čas je měřen od proběhnutí startem do proběhnutí cílem.

VÝSLEDKY A VYHLÁŠENÍ

 • Vyhlašování vítězů moderátorem bude probíhat na pódiu.
 • Věcné ceny budou předány prvním třem závodníkům.
 • V závodech mužů a žen vyhlašovány kategorie:
  • ženy celkově ; ženy I – nar. 1984 – 1975; ženy II 1974 – 1965; ženy III – 1964 a starší
  • muži celkově; muži I – nar. 1984 – 1975; muži II 1974 – 1965; muži III – 1964 a starší.

PRAVIDLA ZÁVODU A DALŠÍ USTANOVENÍ

 • Účastník závodu svojí registrací na závod a účastí souhlasí s pravidly.
 • Účastník závodu si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při závodě.
 • Účastník závodu musí respektovat pokyny organizátorů.
 • Účastník závodu běží na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.
 • Účastník závodu svým přihlášením potvrzuje, že jeho zdravotní stav odpovídá požadavkům a nárokům závodu.
 • Účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní na webových stránkách behluzankami.cz

 • Pořadatel není odpovědný za újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti se závodem a nezajišťuje pojištění pro účastníky.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změn a chyb v programu a propozicích.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu jakýchkoliv údajů na webových stránkách www.behluzankami.cz bez předchozího upozornění.
 • Pořadatel má povinnost zajistit ochranu osobních údajů účastníka ve smyslu zabránění přístupu třetím osobám.

 • Registrace závodníků probíhá přes online registrační formulář.
 • Registrací dává účastník souhlas se zpracováním svých osobních údajů.
 • Registrace je považována za platnou až po jejím zaplacení, a to částkou platnou v den platby, která je v plné výši připsána na účet.
 • Při neúčasti závodníka z jakéhokoliv důvodu se startovné nevrací.
 • Registrační poplatek (startovné) potvrzený účastníkem lze převést na jinou osobu po dohodě s pořadatelem.
 • Přeregistrace je možná pouze do ukončení online registrace, tj. do 15.3.2024.
 • Registrací dává účastník souhlas s použitím své e-mailové a poštovní adresy uvedené v online registračním formuláři k zasílání informačního newsletteru.
 • Kapacita závodu je omezena. Pořadatel má právo uzavřít registraci bez předchozího oznámení.
 • Startovní set bude vydáván na základě jména a registračního čísla.

 • Běžeckého závodu se mohou účastnit pouze řádně přihlášení běžci s viditelně umístěným startovním číslem na hrudi.
 • Je zakázáno jakkoliv manipulovat se startovním číslem a s čipem.
 • Účastník musí běžet celý závod v oblečení, ve kterém startoval, a nesmí během závodu žádnou část oděvu odložit. Nedodržením se vystavuje diskvalifikaci.
 • Závodníci se mohou zúčastnit závodu jen ve své věkové kategorii podle ročníku narození.
 • Mládež do 18 let startuje na odpovědnost rodičů nebo zákonných zástupců.
 • Startovní listina bude zveřejněna v den konání závodu přímo na akci.
 • Veškeré fotky a video pořízené během závodu mohou být pořadatelem použity k vlastní propagaci bez nároku na honorář.
 • Zdravotní služba bude zajištěna po dobu závodu.
 • Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky.

Loading...