Prosíme účastníky o seznámení se s propozicemi a pravidly závodu a žádáme o jejich dodržování. Propozice se mohou měnit v souladu s epidemickými opatřeními. Děkujeme.

 • Termín konání: neděle 27. března 2022 
 • Místo konání: Brno, městský park Lužánky, SVČ Lužánky, Lidická 50, Brno – střed  MAPA GOOGLE

TRAŤ

 • Z důvodu rekonstrukce asfaltových cest jsme upravili trasu pro letošní ročník. Tratě vedou po asfaltových a hlinito-štěrkovitých cestách parku bez možnosti použít tretry.
 • Délka trasy: Muži poběží 6 okruhů po novém okruhu měřícím 1339 m, celkově tedy 8034 m. Ženy poběží 5 okruhů , celkově 6695 m.
 • Kompletní popis trasy najdete zde.


ČASOVÝ PROGRAM

9:30 přípravka mladší2013 – 2015150 m 
9:45 přípravka starší2011 – 2012450 m      
10:00 mladší žactvo2009 – 2010750 m  
10:40 starší žactvo2007 – 20081339 m1 okruh
11:00 dorost
 junioři/juniorky
2005 – 2006 
2003 – 2004
2678 m   
2678 m
2 okruhy   
2 okruhy
12:00 ženy2002 a st.6695 m5 okruhů
13:00 muži2002 a st.8034 m6 okruhůSTARTOVNÉ  

 • do 28.02.2022 290 Kč
  do 20.03.2022 390 Kč
 • Číslo účtu: 2100905340/2010
  IBAN: CZ4320100000002100905340
  BIC (SWIFT): FIOBCZPPXXX
 • junioři/ky, dorost 80 Kč
 • starší a mladší žactvo, starší přípravka 60 Kč
 • mladší přípravka 40 Kč

PŘIHLÁŠKY 

 • Mládežnické kategorie se přihlašují přímo na místě.
 • Registrace mužů a žen probíhá elektronicky přes online registrační formulář.
 • Každý účastník je povinen zadat platný email, na který mu budou zaslány pokyny pro platbu.
 • Platbu je třeba provést pod zaslaným variabilním symbolem na účet nejpozději do 5 dnů.
 • Posledním dnem online registrace je 20. březen 2022.
 • O termínu vyzvednutí startovního setu budeme informovat dle vývoje epidemické situace. 

MĚŘENÍ ČASŮ

 • Měření probíhá čipovou technologií, u všech kategorií.
 • Čipy jsou připevněny na zadní straně startovního čísla.
 • Účastník musí mít po celou dobu závodu připevněno startovní číslo na hrudi.
 • Bez čipu nebude výkon změřen.
 • Reálný čas je měřen od proběhnutí startem do proběhnutí cílem.

VÝSLEDKY A VYHLÁŠENÍ

 • Vyhlašování vítězů moderátorem bude probíhat na pódiu
  • 10:15 vyhlášení 1. část (přípravky a mladší žactvo)
  • 11:30 vyhlášení 2. část (dorost, junioři, juniorky)
  • 14:00 vyhlášení 3. část (ženy a muži).
 • V závodech mužů a žen vyhlašovány kategorie
  • ženy celkově ; ženy I – nar. 1982 – 1973; ženy II 1972 – 1963; ženy III – 1962 a starší
  • muži celkově; muži I – nar. 1982 – 1973; muži II 1972 – 1963; muži III – 1962 a starší.
 • Prize money a věcné ceny
  • muži v absolutním pořadí: 
   1. místo 5000 Kč, 2. místo 4000 Kč, 3. místo 3000 Kč, 4. místo 2000 Kč, 5. místo 1000 Kč.
  • ženy v absolutním pořadí:
   1. místo 3000 Kč, 2. místo 2000 Kč, 3. místo 1000 Kč.
  • Věcné ceny budou předány prvním třem závodníkům.

PRAVIDLA ZÁVODU A DALŠÍ USTANOVENÍ

 • Účastník závodu svojí registrací na závod a účastí souhlasí s pravidly.
 • Účastník závodu si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při závodě.
 • Účastník závodu musí respektovat pokyny organizátorů.
 • Účastník závodu běží na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.
 • Účastník závodu svým přihlášením potvrzuje, že jeho zdravotní stav odpovídá požadavkům a nárokům závodu.
 • Účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní na webových stránkách behluzankami.cz

 • Pořadatel není odpovědný za újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti se závodem a nezajišťuje pojištění pro účastníky.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změn a chyb v programu a propozicích.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu jakýchkoliv údajů na webových stránkách www.behluzankami.cz bez předchozího upozornění.
 • Pořadatel má povinnost zajistit ochranu osobních údajů účastníka ve smyslu zabránění přístupu třetím osobám.

 • Registrace mužů a žen probíhá přes online registrační formulář.
 • Registrací dává účastník souhlas se zpracováním svých osobních údajů.
 • Registrace je považována za platnou až po jejím zaplacení, a to částkou platnou v den platby, která je v plné výši připsána na účet.
 • Při neúčasti závodníka z jakéhokoliv důvodu se startovné nevrací.
 • Registrační poplatek (startovné) potvrzený účastníkem lze převést na jinou osobu po dohodě s pořadatelem.
 • Přeregistrace je možná pouze do ukončení online registrace, tj. do 20.3.2022.
 • Registrací dává účastník souhlas s použitím své e-mailové a poštovní adresy uvedené v online registračním formuláři k zasílání informačního newsletteru.
 • Kapacita závodu je omezena. Pořadatel má právo uzavřít registraci bez předchozího oznámení.
 • Startovní set bude vydáván na základě jména a registračního čísla.

 • Běžeckého závodu se mohou účastnit pouze řádně přihlášení běžci s viditelně umístěným startovním číslem na hrudi.
 • Je zakázáno jakkoliv manipulovat se startovním číslem a s čipem.
 • Účastník musí běžet celý závod v oblečení, ve kterém startoval, a nesmí během závodu žádnou část oděvu odložit. Nedodržením se vystavuje diskvalifikaci.
 • Závodníci se mohou zúčastnit závodu jen ve své věkové kategorii podle ročníku narození.
 • Mládež do 18 let startuje na odpovědnost rodičů nebo zákonných zástupců.
 • Startovní listina bude zveřejněna v den konání závodu přímo na akci.
 • Veškeré fotky a video pořízené během závodu mohou být pořadatelem použity k vlastní propagaci bez nároku na honorář.
 • Zdravotní služba bude zajištěna po dobu závodu.
 • Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky.

Loading...