logo

Propozice 75. ročníku


Prosíme účastníky Běhu Lužánkami, aby se seznámili s propozicemi a pravidly závodu a žádáme o jejich dodržování. Děkujeme.

 • Termín konání: sobota 20. března 2021 od 9:00 hod
 • Místo konání: Brno, městský park Lužánky, SVČ Lužánky, Lidická 50, Brno - střed  MAPA GOOGLE
 • Tratě vedou po asfaltových a hlinito-štěrkovitých cestách parku bez možnosti použít tretry.


ČASOVÝ PROGRAM

 • 9:00
  handicapovaní
 
    150m
    cíl. rovinka
 • 9:30
  přípravka mladší
  2012 a ml.
    150m
    cíl. rovinka
 • 9:50
  přípravka starší
  20010 - 2011
    450m     
    1 okruh
 • 10:10
  mladší žactvo
  2008 - 2009
    750m
    1 okruh
 • 10:30
  starší žactvo
  2006 - 2007
    1555m
    1 okruh
 • 10:45
  slavnostní vyhlášení I.
 
 
  
 • 11:15
  dorost
  junioři a juniorky
  2004 - 2005
  2002 - 2003
    3110m
    3110m
    2 okruhy
    2 okruhy
 • 12:00
  ženy
  2001 - st.
    6220m
    4 okruhy
 • 13:00
  muži
  2001 - st.
    7775m
    5 okruhů
 • 14:00
  slavnostní vyhlášení II.      

 


 

PŘIHLÁŠKY 

 • Registrace mužů a žen probíhá elektronicky přes online registrační formulář 
 • Mládežnické kategorie se přihlašují na webových stránkách atletika.cz /otevřené jen pro registrované atlety/ či přímo na místě.
 • Každý účastník je povinen zadat platný email, na který mu budou zaslány pokyny pro platbu.
 • Odesláním registračního formuláře dává účastník souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely organizace závodu.
 • Platbu je třeba provést pod zaslaným variabilním symbolem na účet nejpozději do 7 dnů.
 • Registrací účasník souhlasí s pravidly závodu.
 • Posledním dnem online registrace je 14. březen 2021.
 • Vyzvednutí startovního balíčku proběhne v pátek 19.3. 2021, od 15:00 – 20:00hod, SVČ Lužánky
 • Startovní set obsahuje startovní číslo s čipem, kupón na občerstvení po závodě /hlavní jídlo a pití/

 

STARTOVNÉ  

 • do 31.12.2020       290 Kč
 • do 14.03.2021       390 Kč
 • Číslo účtu: 2100905340/2010
  IBAN: CZ4320100000002100905340
  BIC (SWIFT): FIOBCZPPXXX

 • junioři/ky, dorost 80 Kč
 • starší a mladší žactvo, starší přípravka 60 Kč
 • mladší přípravka startuje 40 Kč

 

MĚŘENÍ ČASŮ

 • Měření probíhá čipovou technologií.
 • Čipy jsou připevněny na zadní straně startovního čísla
 • Účastník musí mít po celou dobu závodu připevněno startovní číslo na hrudi.
 • Bez čipu nebude výkon změřen.
 • Všechny věkové kategorie závodí s čipy.
 • Reálný čas je měřen od proběhnutí startem do proběhnutí cílem
 • Na regulérnost závodu dohlížejí rozhodčí s licencí ČAS.

 

VÝSLEDKY A VYHLÁŠENÍ

 • On-line výsledky budou po doběhu dostupné na adrese www.behluzankami.cz/vysledky
 • Vyhlašování vítězů moderátorem bude probíhat na pódiu
  • 10:45   mládežnické kategorie
  • 14:00   dorost, junioři/ky, ženy, muži
 • V závodech mužů a žen vyhlašovány kategorie
  • ženy celkově; ženy I - nar. 1981 - 1972; ženy II - 1971 - 1962; ženy III - 1961 a starší
  • muži celkově; muži I - nar. 1981 - 1972; muži II - 1971 - 1962; muži III - 1961 a starší
 • Prize money
  • muži v absolutním pořadí: 1. místo 5.000 Kč, 2. místo 4.000 Kč, 3. místo 3.000 Kč, 4. místo 2.000 Kč, 5. místo 1.000 Kč
  • ženy v absolutním pořadí: 1. místo 3.000 Kč, 2. místo 2.000 Kč, 3. místo 1.000 Kč
 • Věcné ceny
  • Věcné ceny budou předány vítezům prvním třem závodníkům
  • Všichni účastníci dětského startu dostávají diplom

 

PRAVIDLA ZÁVODU A DALŠÍ USTANOVENÍ

 • Účastník závodu svojí registrací na závod a účastí souhlasí s pravidly.
 • Účastník závodu si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při závodě.
 • Účastník závodu musí respektovat pokyny organizátorů.
 • Účastník závodu běží na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.
 • Účastník závodu svým přihlášením potvrzuje, že jeho zdravotní stav odpovídá požadavkům a nárokům závodu.
 • Pořadatel není odpovědný za újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti se závodem.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změn a chyb v programu a propozicích.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu jakýchkoliv údajů na webových stránkách www.behluzankami.cz bez předchozího upozornění.
 • Registrace mužů a žen probíhá přes online registrační formulář.
 • Registrací dává účastník souhlas se zpracováním svých osobních údajů.
 • Pořadatel má povinnost zajistit ochranu osobních údajů účastníka ve smyslu zabránění přístupu třetím osobám.
 • Účastník zadá do registračního formuláře email, na který mu budou zaslány pokyny pro platbu.
 • Platbu je třeba provést pod zaslaným variabilním symbolem do 7 dnů na účet.
 • Registrace je považována za platnou až po jejím zaplacení, a to částkou platnou v den platby, která je v plné výši připsána na účet.
 • Při neúčasti závodníka z jakéhokoliv důvodu se startovné nevrací.
 • Registrační poplatek (startovné) potvrzený účastníkem lze převést na jinou osobu po dohodě s pořadatelem.
 • Přeregistrace je možná pouze do ukončení online registrace, tj. do 14.3.2021.
 • Registrací dává účastník souhlas s použitím své e-mailové a poštovní adresy uvedené v online registračním formuláři k zasílání informačního newsletteru.
 • Kapacita závodu je omezena. Pořadatel má právo uzavřít registraci bez předchozího oznámení.
 • Startovní set bude vydáván na základě jména a registračního čísla.
 • Běžeckého závodu se mohou účastnit pouze řádně přihlášení běžci s viditelně umístěným startovním číslem na hrudi.
 • Je zakázáno jakkoliv manipulovat se startovním číslem a s čipem.
 • Účastník musí běžet celý závod v oblečení, ve kterém startoval, a nesmí během závodu žádnou část oděvu odložit. Nedodržením se vystavuje diskvalifikaci.
 • Startovní listina bude zveřejněna v den konání závodu přímo na akci.
 • Závodníci se mohou zúčastnit závodu jen ve své věkové kategorii podle ročníku narození.
 • Úcastník závodu s 10 a více starty na jednotlivých ročnících nemusí platit startovné.Při neúčasti.
 • Mládež do 18 let startuje na odpovědnost rodičů nebo zákonných zástupců.
 • Pořadatel nezajišťuje pojištění pro účastníky.
 • Veškeré fotky a video pořízené během závodu mohou být pořadatelem použity k vlastní propagaci bez nároku na honorář.
 • Občerstvení bude zajištěno na stáncích v areálu.
 • Pořadatel neručí za odložené věci.
 • Zdravotní služba bude zajištěna po dobu závodu.
 • Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky.
 • Účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní na webových stránkách behluzankami.cz
  ikona Zpracování osobních údajů (PDF 59.06 kB)

 

POŘADATEL


 

 • BRNO
 • PAPÍRNY BRNO
 • Hofmann
 • INFINIT
 • ZON
BĚH LUŽÁNKAMI
2014 © Běh Lužánkami
Běh Lužákami