logo

     PRAVIDLA A VŠEOBECNÉ INFORMACE

 

 1. Účastník závodu svojí registrací na závod a účastí na něm souhlasí s těmito pravidly.

 2. Účastník závodu si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při závodě.

 3. Účastník závodu se musí řídit a respektovat pravidla závodu a pokyny organizátorů. Běžci se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost. Každý účastník prohlašuje, že se akce účastní dobrovolně.

 4. Účastník svojí registrací na závod a účastí na něm souhlasí s tím, že jeho zdravotní stav odpovídá požadavkům a nárokům závodu a souhlasí s těmito pravidly.

 5. Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním.

 6. Pořadatel si vyhrazuje právo změn a chyb v programu a propozicích.

 7. Na regulérnost závodu dohlížejí rozhodčí ČAS. Místní nařízení pro závody jsou převzaty z vyhlášek a nařízení Mezinárodní asociace atletických federací (IAAF) a Českého atletického svazu (ČAS).

 8. Účastník je povinen přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na internetových stránkách www.behluzankami.cz

 9. Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky.

 10. Registrace mužů a žen probíhá přes online registrační formulář. Každý účastník je povinen zadat platný email, na který mu budou zaslány pokyny pro platbu. Platbu je třeba provést pod zaslaným variabilním symbolem do 5 dnů na účet organizátora č.ú.: 2055006329/0800, Česká spořitelna, jinak bude registrace zrušena. Variabilní symbol poslouží k rozeznání plateb jednotlivých účastníků.

 11. Registrace je považována za platnou až po jejím zaplacení, a to částkou platnou v den platby, která je v plné výši připsána na účet pořadatele.

 12. Registrační poplatek (startovné) potvrzený účastníkem lze převést na jinou osobu po dohodě s organizátorem. Po ukončení online registrace již není přeregistrace možná.

 13. Kapacita závodu je omezena. Pořadatel má právo uzavřít registraci bez předchozího oznámení. 

 14. Registrací dává každý závodník v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas s použitím své e-mailové a poštovní adresy uvedené v online registračním formuláři pro účely organizace běhu.

 15. Termín a místo vyzvednutí startovního balíčku budou uveřejněny na www.behluzankami.cz

 16. Běžeckého závodu se mohou účastnit pouze řádně přihlášení běžci s viditelně umístěným startovním číslem na hrudi s nevratným čipem. Je zakázáno jakkoliv manipulovat se startovním číslem s čipem.

 17. Závodník musí běžet celý závod v oblečení, ve kterém startoval a nesmí během závodu část oděvu odložit. Nedodržením se vystavuje diskvalifikaci.

 18. Pokud povětrnostní podmínky opodstatňují osvěžení (občerstvení) a rozhodne tak pořadatel, bude během vlastního závodu podáno osvěžení (občerstvení) pořadatelem na určeném stanovišti. Přijmutí jiného osvěžení (občerstvení) na jiném místě během vlastního závodu bude důvod k diskvalifikaci.

 19. Přihlášení muži a ženy budou rozděleni do dvou běhů. Startovní listina bude zveřejněna v den konání závodu přímo na akci. Výsledky obou běhů budou sloučeny.

 20. Veškeré fotky i video záběry pořízené během závodu mohou být pořadatelem použity k vlastní propagaci bez nároku na honorář.

 • BRNO
 • ČPP
 • SULOV
 • Motortec
 • Decathlon
 • Beeart
 • LifeFit
BĚH LUŽÁNKAMI
2014 © Běh Lužánkami
Běh Lužákami

Odběr informací a novinek e-mailem