logo
PRAVIDLA A VŠEOBECNÉ INFORMACE

 1. Účastník závodu svojí registrací na závod a účastí souhlasí s pravidly.
 2. Účastník závodu si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při závodě.
 3. Účastník závodu se musí respektovat pokyny organizátorů.
 4. Účastník závodu běží na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.
 5. Každý účastník závodu prohlašuje, že se akce účastní dobrovolně.
 6. Účastník závodu svým přihlášením potvrzuje, že jeho zdravotní stav odpovídá požadavkům a nárokům závodu.
 7. Pořadatel není odpovědný za újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti se závodem.
 8. Pořadatel si vyhrazuje právo změn a chyb v programu a propozicích.
 9. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu jakýchkoliv údajů na webových stránkách www.behluzankami.cz bez předchozího upozornění
 10. Na regulérnost závodu dohlížejí rozhodčí ČAS.
 11. Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky.
 12. Registrace mužů a žen probíhá přes online registrační formulář. Účastník je povinen zadá email, na který mu budou zaslány pokyny pro platbu. Platbu je třeba provést pod zaslaným variabilním symbolem do 5 dnů na účet organizátora.
 13. Startovní set bude vydáván na základě jména a přiděleného variabilního symbolu.
 14. Registrace je považována za platnou až po jejím zaplacení, a to částkou platnou v den platby, která je v plné výši připsána na účet pořadatele.
 15. Registrační poplatek (startovné) potvrzený účastníkem lze převést na jinou osobu. Přeregistrace je možná pouze do ukončení online registrace, tj. do 17.3.2019
 16. Kapacita závodu je omezena. Pořadatel má právo uzavřít registraci bez předchozího oznámení. 
 17. Registrací dává každý závodník v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas s použitím své e-mailové a poštovní adresy uvedené v online registračním formuláři pro účely organizace běhu.
 18. Běžeckého závodu se mohou účastnit pouze řádně přihlášení běžci s viditelně umístěným startovním číslem na hrudi. Je zakázáno jakkoliv manipulovat se startovním číslem a s čipem.
 19. Závodník musí běžet celý závod v oblečení, ve kterém startoval, a nesmí během závodu žádnou část oděvu odložit. Nedodržením se vystavuje diskvalifikaci.
 20. Startovní listina bude zveřejněna v den konání závodu přímo na akci.
 21. Veškeré fotky i video záběry pořízené během závodu mohou být pořadatelem použity k vlastní propagaci bez nároku na honorář.
 • BRNO
 • Hervis
 • SULOV
 • Hofmann
 • Ladie's gym
 • LifeFit
BĚH LUŽÁNKAMI
2014 © Běh Lužánkami
Běh Lužákami